FÅ ET TILBUD
Vi udarbejder trafikafviklingsplaner til alle trafikale projekter.
Trafikplaner, rådighedstilladelser og rådgivning

Vi udarbejder trafikafviklingsplaner til alle trafikale projekter – store som små. Vi arbejder i flere formater som bl.a. AutoCAD og ORTOfoto.

I forbindelse med arbejde på motorveje, landeveje og byerne er der nogle helt særlige krav til trafikken som skal efterleves. I visse situationer er det muligt at anvende vejdirektoratets tegninger for afmærkning af vejarbejder på henholdsvis motorvej, landevej og byerne. Dog er der i de fleste tilfælde krav om særskilt og specifik tegningsmateriale, som viser hvor der skal arbejdes og omgivelserne omkring.

Hos Dansk Vejsikring har vi mange års erfaring med udarbejdelse af trafikplaner og kender til de krav og forudsætninger der skal til for at få det optimale ud af dit trafikprojektet.

Vi arbejder typisk ud fra 3 principper; sikkerhed, fremkommelighed og udførelse.

I forbindelse med vejarbejder, vil man som regel altid være til gene for andre og her handler det om at få projektet gennemført på baggrund af et gennemarbejdet projekt og tegningsmateriale. Alle vores medarbejdere som udarbejder trafikafviklingsplaner har gennemført VEJ-EU trin II.

Udarbejdelse af trafikplaner i projektfasen

I forbindelse med tilbudsgivning kan der i nogle tilfælde være begrænset med materiale omkring trafikken. I visse tilfælde er det kun i tekstform. Kan projektet virke uoverskueligt, hjælper vi gerne med at skabe overblik og finde en fælles løsning på det trafikale samt priser.

Drejebog

I forbindelse med godkendelse af et trafikafviklingsprojekt, udarbejdes en drejebog med oplysninger omkring projektet, opstart, metode og kontaktpersoner.

Rådighedstilladelser til råden over vejareal

Når du skal arbejde på de danske veje, er der krav til at der indhentes specifik rådighedstilladelse til råden over vejareal hos den pågældende myndighed. Vi hjælper gerne med at ansøge om rådighedstilladelse hos Vejdirektoratet eller kommunerne.

OBS. Hvis der skal ansøges om rådighedstilladelser hos Vejdirektoratet, er der krav om bestået VEJ-EU II.